CONTEXT

România trece printr-o serie de provocări structurale cu privire la capitalul său uman. Principalul subiect al acestui Forum este capitalul uman al tinerilor din România și diversele provocări și oportunități economice și socio-profesionale cu care aceștia se confruntă. Ne propunem să dezvoltăm o analiză sistematic raportată la soluții în ceea ce privește principalele provocări (ex: abandonul școlar, exodul de creiere, tinerii NEETs), cât și la potențialul nedezvoltat (ex: start-up-uri competitive la export, produse inovative cu aplicabilitate pe piață, platforme colaborative la nivel național și internațional)

Tinerii din România se confruntă cu probleme structurale severe ce riscă să destabilizeze pe termen lung societatea în care trăim. Perfomanțele tinerilor, în sectoare economice cu caracter inovativ și valoare adăugată mare (ex: ITC, CDI) nu sunt susținute în momentul de față în România, prin platfome de informare și suport logistic în dezvoltarea proiectelor antreprenoriale sau de cercetare aplicată. Pe cale de consecință, în momentul de față, tinerii întreprinzători sau cercetători din România nu au acces la surse de finanțare naționale și internaționale în aceași manieră ca tineri din alte state membre. Această situație riscă să producă dezechilibre în specializarea și mobilitatea socială a acestei generații, pe termen lung, în interiorul pieței comune.

Pe de altă parte, excelența celor puțini nu poate contrabalansa o tendință pronunțată de deteriorare a rezultatelor educaționale din România. Motive de îngrijorare ale căror soluții le investigăm și încercăm să le scalăm la nivel național sunt: abandonul școlar și calitatea învățământului primar și secundar, slaba competență aplicată a multora dintre absolvenții de studii superioare, oportunitățile limitate ale pieței antreprenoriale și slaba capacitate de absobție în domeniul cercetării aplicate.

PARTENERI

ASE - vectorial.cdr

logo-zizin

logo-patiseria-tineretului